Att ta sin tillflykt och de fem medvetenhetsövningarna

Om du övar enligt Plum Village-traditionen och vill ansluta dig till den buddhistiska vägen kan du be om att ta emot de tre tillflykterna och de fem medvetenhetsövningarna, de grundläggande buddhistiska riktlinjerna som utvecklats av vår lärare Thich Nhat Hanh. Det sker genom oftast på en retreat där du får dem från en dharmalärare under en ceremoni.

Det här är de tre tillflykterna, ofta kallade de tre juvelerna:

  • Att säga "jag tar min tillflykt till Buddha", innebär att jag tror starkt på min förmåga att omvandla mina svårigheter och vara fri från lidande så jag kan vara en källa till glädje och frid för mig själv och andra. Att söka fristad i Buddha är att söka fristad i buddhanaturen i mig själv, vår medfödda potential för uppvaknande. Jag tar min tillflykt till Buddha som en lärare av vägen ut ur lidande, inte som en gud.
  • Att säga "Jag tar min tillflykt till Dharma" betyder att jag utövar mindfulness, vilket ger förståelse och kärlek. Jag tror på den metod som Shakyamuni Buddha erbjöd från sin egen erfarenhet till mig så att jag kan förverkliga den väg som leder till frihet från lidande.
  • Att säga "Jag tar min tillflykt till Sangha" betyder att jag tror på den kollektiva visdomen hos en grupp vänner som lovar att öva på vägen mot befrielse. Vi behöver stöd av varandra i denna underbara praktik så att våra kollektiva ansträngningar kommer att gynna oss själva och alla varelser.

De fem medvetenhetsövningarna, som traditionellt kallas "de fem föreskrifterna", är övningar som buddha erbjuder oss för att hjälpa oss att leva i mindfulness och öva förståelse och medkänsla, så att vi kan ta hand om och skydda oss själva, våra familjer, samhället och hela planeten.

  • Den första medvetenhetsövningen handlar om att skydda livet för människor, djur, växter och mineraler. Att skydda andra varelser är att skydda oss själva.
  • Den andra medvetenhetsövningen hjälper oss att hindra exploatering av andra levande varelser och av naturen. Det är också utövandet av generositet.
  • Den tredje medvetenhetsövningen hjälper oss för att skydda barn och vuxna från sexuella övergrepp och vårdslöshet för att bevara lyckan hos individer och familjer.
  • Den fjärde medvetenhetsövningen handlar om att öva djupt lyssnande, kärleksfullt och sanningsenligt tal.
  • Den femte medvetenhetsövningen handlar om medveten konsumtion. Vi blir vad vi tar in, så medveten konsumtion är det intelligenta sättet att sluta inta gifter i vårt medvetande, inte bara för oss själva utan också för våra barn och kommande generationer.

Om du är intresserad, kan du läsa hela här.

Vanliga frågor före överföring av medvetenhetsövningarna

"Måste jag ge upp min tro för att få ta emot övningarna"?

Nej, du ska inte överge din religion. Buddhismen är inte en religion, det är ett sätt, en väg som leder ut ur lidande och in i glädje och frid. Så, genom att öva med hjälp av medvetenhetsövningarna kan du komma att uppskatta din tro ännu mer.

"Måste jag ta alla fem övningarna?"

Nej, du kan välja att ta en, två, tre eller till och med fyra av övningarna. Om du tränar även en medvetenhetsövning djupt, kan du upptäcka att du också håller de andra fyra även om du inte tog emot dem.

"Om jag tar emot övningarna måste jag bli vegetarian eller sluta dricka alkohol?"

Nej, övningarna guidar oss att öva mindfulness djupt varje gång vi äter eller dricker. Det viktiga är att vara medveten om vad vi konsumerar och den effekt som konsumtionen har på oss själva och andra.

"Tänk om min praktik av övningarna inte är perfekt?"

De fem medvetenhetsövningarna vägleder oss i riktning mot förståelse, medkänsla och frigörelse för oss själva och andra. Så vi övar så gott vi kan ögonblick för ögonblick, från där vi är nu, i vetskap om att även om vi inte kan öva perfekt kan vi gör det bästa vi kan, rör sig stadigt, tryggt i den riktning vi vill gå. Förhoppningsvis övar vi med en Sangha, en grupp vänner, reciterar träningarna och inspirerar varandra att hitta medkännande vägar ut ur svåra situationer.

"Hur ofta ska jag recitera träningarna?"

Ordinationen upphävs om utövaren inte reciterar medvetenhetsövningarna minst en gång var tredje månad. Men när villkoren för övning och recitation förbättras, kan man få ta emot överföring av de fem medvetenhetsövningarna igen.