Grupper

Earth Holder-gemenskapen Stockholm

Earth Holder-gemenskapen är en gren av Plum Village-traditionen med inriktning på klimaträttvisa/Earth Justice.

Med mindfulness, medkänsla, helande och ickevåld vill vi verka för att beskydda oss själva, varandra, alla varelser och Jorden.

Stockholm