Plum Village

Plum Village i södra Frankrike är ett retreatcenter för övning i mindfulness, meditation, dharma och engagerad eller tillämpad Buddhism.

Engagerad buddhism betyder i sammanhanget inte bara socialt engagemang utan också att den buddhistiska övningen integreras i vardagslivets alla aspekter, för att vi skall kunna leva med större glädje, frihet och medkänsla. Detta innefattar att kärleksfullt ta väl hand om vår planet och alla dess livsformer, utifrån insikten att vi är oskiljbara, ömsesidigt samvarande, om att vi är ett.

Plum Villages grundare, vår lärare, Zenmästare Thich Nhat Hanh (med tilltalsnamnet Thây som betyder lärare), är känd och älskad för sitt arbete med att lära ut meditation och medveten närvaro, att återupprätta kommunikationen i brustna relationer och för fred, miljö och mänskliga rättigheter.

Thây har levt ett liv utöver det vanliga. Han föddes i centrala Vietnam 1926 och blev munk i Zentraditionen vid 16 års ålder. Redan som ung blev han en viktig röst i den vietnamesiska debatten om buddhismens roll i samhället och hur traditionen bäst skulle kunna svara på sin tids stora frågor, om självständighet, fred och utveckling. Det amerikanska kriget ställde klosterordnarna inför frågan om huruvida man skulle fortsätta att ägna sig åt det kontemplativa livet, eller i stället försöka hjälpa alla de människor som drabbades av krigets våld och förstörelse. Thây tillhörde dem som försökte att göra både och, och menade att det var möjligt att ta med sig den kontemplativa koncentrationen ut i samhället: en engagerad buddhism, som strävar efter att möta och lindra lidandet i alla dess former.

Under 60-talet grundade Thich Nhat Hanh School of Youth For Social Service (SYSS), en gräsrotsorganisation som tränade unga i meditation och utvecklingsarbete. Thich Nhat Hanh var också med och grundade Van Hanh-universitetet, Vietnams första moderna buddhistiska universitet. I mitten av 1960-talet grundade han Tiep Hien ordern eller ” Order of Interbeing” – en order för engagerad buddhism.

Thich Nhat Hanh var också engagerad i den vietnamesiska fredsrörelsen. 1966 reste han till USA för att tala mot kriget under några månader. Detta gjorde han så pass framgångsrikt att regimen i Saigon förklarade honom persona non grata, och det var möjligt för honom att besöka Vietnam igen först år 2005. Vid det laget hade han rest och undervisat i hela världen samt grundat munk-, nunnekloster och retreatcentra i de flesta världsdelar.

Thây drabbades 2014 av en stroke och trots att han nu är rullstolsbunden och inte kan tala fortsätter han undervisa genom sitt varande, med sin livsföring som exempel. 2018 beslöt han att återvända och slå sig till ro i Tu Hieu-klostret, i centrala Vietnam, där han och Plum Village-traditionen har sina rötter.