Earth Holder Sverige

Vi träffas andra tisdagen varje månad kl 19-20:30.

Earth Holder-gemenskapen är en gren på Plum Villageträdet som övar mindfulness, medkänsla och icke-våld för att skydda oss själva, varandra, alla varelser och allt liv. Vi är alla djupt förbundna med varandra och med planeten.