Att ta sin tillflykt och de fem medvetenhetsövningarna

Om du övar enligt Plum Village-traditionen och vill ansluta dig till den buddhistiska vägen kan du be om att ta emot de tre tillflykterna och de fem medvetenhetsövningarna, de grundläggande buddhistiska riktlinjerna som utvecklats av vår lärare Thich Nhat Hanh. Det sker genom oftast på en retreat där du får dem från en dharmalärare under en ceremoni.